26 Augusztus 2019

      Tanévkezdéssel kapcsolatos információkTanévnyitó: 2019.09.02., 8:30 óra


A tankönyvek a tanévnyitó ünnepség után kerülnek kiosztásra.

Horváth Zsolt, igazgató

 18 Június 2019


2018/2019-es tanévzáró és ballagás képekben
Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15.
Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15.
Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15. Ballagás 2019.06.15.Balogh Beáta, 8.o. osztályfőnök


 12 Június 2019


Gyermeknap2019. június 11-én rendeztük meg hagyományos gyermeknapunkat. A délelőtt folyamán az osztályok akadályversenyen vettek részt, majd az iharosberényi tűzoltók népszerűsítették tevékenységüket – játékos formában, az alsó tagozatosok körében. A felsősöknek a Szent László Lovagrend nagymestere tartott íjászbemutatót, a 8. osztályosok pedig a Vöröskereszt munkájával ismerkedhettek meg. A napot a 7-8. osztályosok labdarúgó mérkőzése zárta. Mindenki remekül érezte magát.


Schumann Ildikó, DÖK segítő tanár


 05 Június 2019


Járási Pedagógusnapi ÜnnepségBalogh Beáta tanárnőt Stickel Péter tankerületi igazgató úr kiváló pedagógusi munkájáért elismerésbe részesítette. Az elismerő oklevél átadására a Kaposvári Tankerületi Központ és a Lábodi Önkormányzat szervezésében megtartott Járási Pedagógusnapi Ünnepségen került sor.


Az Iharosberényi Körzeti Általános Iskola minden dolgozója és tanulója nevében gratulálunk az elismeréshez és kívánjuk, hogy még hosszú éveken keresztül folytassa az intézményben magas színvonalú pedagógiai tevékenységét.

Horváth Zsolt, intézményvezető


 21 Május 2019


Pályaválasztási nap
Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes


 10 Május 2019


Anyák napi köszöntés
Az alsó tagozatos osztályok ünnepi díszbe öltöztek, hiszen ide vártuk nagy izgalommal és sok-sok szeretettel az édesanyákat és a nagymamákat az anyák napi műsorra. Az 1. és a 2. osztályban 2019 május 3-án pénteken, a 3. és a 4. osztályban május 9-én csütörtökön történt az ünnepi köszöntés. A szívhez szóló verseket a következő dalok színesítették: Már vége lett a télnek …, Orgona ága …, Már megjöttünk ez helyre …, Halász Judit: Anyák napján.
Felcsendültek a következő dallamok: Cymes: Kis kacsa fürdik , Hahó: Anyák napi dal, Halász Judit: Az én anyukám. Csicsai Eszter: Anyák napi dal.

A köszöntés végén virággal és ajándékkal kedveskedtek a gyerekek az édesanyáknak és a nagymamáknak.Szekeresné Lukács Beáta, munkaközösség-vezető


 30 Április 2019


Ki mit tud?2019. április 25-én, csütörtökön iskolánkban a tehetségüket megmutatni akaró gyerekek és felnőttek számára hagyományteremtő szándékkal " Ki mit tud?"-ot rendeztünk. A kellemes hangulatú délutánon nem a versengés volt a lényeg, hanem hogy megmutathassuk, mennyi különböző területen mennyi tehetség rejlik intézményünkben. Az alsó tagozatosok egyénileg versekkel, valamint csapattal dallal, tánccal is képviseltették magukat, a felső tagozatról egy szavalat hangzott el.

A felnőtt résztvevők -Báránkó Piroska, Nagy Béláné, Varga János, Ledniczky Miklósné- mesékkel, versekkel, zenével szórakoztatták a közönséget.

A délutánt Füstös Gábor tanár úr táncháza, valamint egy kis vendéglátás zárta.

Balogh Beáta, magyartanár


 22 Április 2019


Novák Tamás Emléktorna2019.04.17-én második alkalommal rendeztük meg a Novák Tamás Emléktornát. Volt igazgató-helyettesünk tiszteletére megrendezett torna megnyitóját -melyen részt vett Novák Tamás édesanyja is- Horváth Zsolt igazgató úr nyitotta meg. Az idei tornán öt iskola csapata fogadta el meghívásunkat, és sportszerű, küzdelmes és jó mérkőzéseket vívtak egymással a IV. korcsoportos fiatalok.

A vándorserleget a tavalyi évhez hasonlóan a Csurgói Eötvös József Általános Iskola csapata vitte el a mieink előtt.

A torna végeredménye:

1. Csurgói Eötvös József Általános Iskola
2. Iharosberényi Körzeti Általános
3. Berzence, Kavulák János Általános Iskola
4. Vése, Véssey Mihály Általános
5. Inke, Gróf Bethlen István Általános IskolaMéltóképpen emlékeztünk Novák Tamás Tanár Úrra!Vörös Kristóf


 16 Április 2019


SzavalóversenyAz idén kiválasztott és megtanult verseket a gyerekek a 2019. április 15-én megrendezett szavalóversenyen mutathatták be. A versenyen 30 diák vett részt.A zsűri a következőképpen értékelte a tanulók teljesítményét:

Alsó tagozat:

I. korcsoport
1. helyezett: Bogdán Dávid (1. osztály)
2. helyezett: Orsós Gábor (1. osztály)
3. helyezett: Bogdán József Lorenzó (1. osztály)
3. helyezett: Horváth Olívia Jázmin (2. osztály)

II. korcsoport
1. helyezett: Orsós Nóra (3. osztály)
2. helyezett: Orsós Krisztián (3. osztály)
3. helyezett: Orsós Dzsenifer Cintia (4. osztály)
3. helyezett: Orsolya Renátó (3. osztály)

Felső tagozat:

1. helyezett: Németh Tünde, Kalányos Krisztofer (5. osztály)
2. helyezett: Nagy Dávid Zsolt (8. osztály)Gratulálunk a versmondóinknak!


Szekesné Lukács Beáta, tanító


 09 Április 2019


BábelőadásMinden évben ünnepek előtt ellátogatnak hozzánk a bábosok. Az idén is így történt április 8-án hétfőn. A Sportcsarnokban gyülekeztek az alsó tagozatos diákok a Húsvéti csoda című előadás megtekintésére, melyre a nagycsoportos óvodásokat is elhívtuk.Az előadás beszélgetéssel és dallal zárult, amelybe a gyerekeket is bevonták.Szekesné Lukács Beáta, tanító


 08 Április 2019


Óvodások látogatásaMárcius 26-án és április 2-án az iharosberényi, az iharosi és a pogányszentpéteri nagycsoportos óvodások látogattak el iskolánkba. Matematika óra keretében bepillantást kaphattak az első osztályosok munkájába. Játékos, rajzos formában őket is bevontuk a számolásba.

Jó élményekkel tértek haza.


Szekesné Lukács Beáta, tanító


 28 Március 2019


TE SZEDD!
Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes


 27 Március 2019


Egészséges életmódról szóló előadás


2019. március 26-án a Csurgói Egészségfejlesztési Irodából Tóth Richárd irodavezető látogatott el hozzánk, aki az egészséges életmódról - a dohányzás és alkohol káros hatásairól - tartott előadást. Iskolákból a 6. és 7. osztályos tanulók vettek részt, akik érdeklődve hallgatták.


Schumann Ildikó, 6. osztályos osztályfőnök


 22 Március 2019


Múzeumlátogatás


2019. március 21-én iskolánk 7-8. osztályos tanulói közül 8, történelem iránt érdeklődő diákkal látogattunk el a csurgói Múzeumba, ahol I. világháborús kiállítást tekintettünk meg. A tanórákon elsajátított tudást az itt szerzett tapasztalatokkal, látottakkal gyarapították a gyerekek, elmélyítve ezzel ismereteiket.


Balogh Beáta, magyartanár


 18 Március 2019


Közlemény


A 2019/2020. tanévre általános iskolánk első osztályába történő beiratkozás időpontja a következő:

2019. április 11 (csütörtökön) 08.00-18.30

és

2019. április 12 (péntek) 08.00-17.00.
ÚJ LEHETŐSÉG!
Online beiratkozási regisztrációs felület,
mely elérhető a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalonMiért előnyös?
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermek adatait az általános iskolába, amely eredményeképpen jelntősen csöken az ügyintézés ideje. A beirtatkozás napján a megjelenés ebben az esetben is kötelező, de ekkor már csak a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása történik meg.Az online regisztrációra 2019.04.01-től 2019.04.12-én 12.00 óráig van lehetőség.
A beirtakozás napján az általános iskolában bemutatandó dokumentumok:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
óvódai szakvélemény;
járási szakértői bizottság szakértői véleménye;
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozat az életvítelszerű lakcímről (online felületről kinyomtatva vagy helyben kitöltve).

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóó 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - "A szűlői felügyelet gyakorlása" - előírásai az írányadóak (online felületről kinyomtatva vagy helyben kitöltve).

Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes


 18 Március 2019


Iskolai megemlékezés az 1848–'49-es forradalom és szabadságharcról


2019. március 14-én ünnepeltük iskolánkban az 1848-'49-es forradalom és szabadságharc 171 éves évfordulóját. A 4. osztályos tanulók verses összeállítással tisztelegtek a hősök emléke előtt, és egy különleges zászlós-szalagos koreográfiával idézték meg azokat a régmúlt tavaszi napokat; a 2. osztályosok pedig verbunkost táncoltak.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk együtt ünnepelt, emlékezett.
Balogh Beáta, magyartanár


 01 Március 2019


Roma kulturális bemutató
Február 26-án tartottuk a hagyományos, roma kulturális bemutatónkat. Iskolánk tanulóin kívül az inkei gyerekek szerepeltek énekkel, verssel, történetekkel.
Füstös Gábor tanítványai tánccal léptek fel.
Kiss Emilné, Varga János és Tot Zoltán szereplése színesítették a műsorunkat.

Báránkó Piroska, szervező tanár


 21 Február 2019


Farsang
A Szülői Munkaközösség és a DÖK megrendezte hagyományos farsangi mulatságát, melyre az idei tanévben minden osztály fergeteges műsorral készült, a közönség legnagyobb örömére.

Volt tánc, vers, jelenet és zenés színdarab is. A változatos műsor értékelése feladta a leckét a zsűrinek!Eredmények: Alsó tagozat Felső tagozat
1. helyezett: 2. osztály 6. osztály
2. helyezett: 3. osztály 8. osztály
3. helyezett: 1. és 4. osztály 5. osztály
4. helyezett: 7. osztály
A színvonalas produkció után büfé, értékes tombolanyeremények és vidám játékok várták a gyerekeket.Reméljük, ezzel a vidám farsanggal messzire űztük a telet.

Schumann Ildikó, DÖK segítő tanár


 25 Január 2019


Magyar Kultúra Napi megemlékezés


2019.01. 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk is csatlakozott az országos megemlékezésekhez, és egy műsoros délutánt tartottunk. A rendezvényt az 1. és a 4. osztályos tanulók nyitották meg vidám dalokkal, majd versekkel és mesékkel szórakoztatták a gyerekek a megjelent szülőket, vendégeket. A délutánt egy fergeteges táncház zárta, ahol Füstös Gábor, az Overtones Művészeti Iskola tánctanára mozgatta meg a lábakat.

Balogh Beáta, magyartanár


 20 December 2018


Kellemes Ünnepeket!

Horváth Zsolt intézményvezetővezető


 20 December 2018


Karácsony

Iskolánkban (hagyományainknak megfelelően) idén is a 3. osztályos tanulók adták az ünnepi műsort. Színesítette a délelőttöt az iharosberényi és a pogányszentpéteri óvódások szereplése.
Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes


 20 December 2018


Óvódások az iskolánkban


2018. december 14-én az iskolánkban karácsonyi ünnepséget tartottunk, amin az óvódások is részt vettek.
Előtte a kicsikkel a 4. osztály termében énekeltünk, zenéltünk és egy picit ráhangolódtunk a közelgő karácsonyi ünnepre.


Sznopekné Bognár Andrea


 06 December 2018


"Jó Mikulás bácsi ..."


2018. december 6-án csütörtökön reggel ismét eljött hozzánk a várva várt Mikulás. Az alsós osztályok izgatottan készültek erre a napra. Szép versekkel és dalokkal örvendeztették meg a messziről jött Mikulást, aki érdekes és ötletes ajándékokkal hálálta meg mindezt. Várakozásteli és örömteli volt ez a nap mindannyiunk számára.

Remélem, jövőre is találkozhatunk vele!

Szekeresné Lukács Beáta, munkaközösség-vezető


 29 November 2018

      Diákolimpia


2018.11.27-én, kedden Diákolimpián vett részt IV. korcsoportos fiú futsal csapatunk. A csurgói Eötvös József Általános iskola tornatermében megrendezett körzeti döntőn, hat csapat versengett egymással az első helyért, amely megyei döntőt eredményezett. Csapatunk nagyon szépen menetelt, egészen a döntőig jutott el, ahol a Csurgó Eötvös csapata ellen vereséget szenvedtünk, így ezüstérmesek lettünk. A fiúkat minden dicséret megilleti, nagyon odatették magukat.

Eredmények:

Csoportmérkőzés:

Iharosberény - Csurgó Rákóczi 3-2

Csoportmérkőzés:

Iharosberény - Berzence Kavulák 4-0

Elődöntő:

Iharosberény - Csurgó Csokonai 2-0

Döntő:

Csurgó Eötvös – Iharosberény 4-1

A csapat tagjai:
Nagy Dávid(8.o)
Orsós Bence(8.o)
Czene Armandó(8.o)
Orsós János Attila(8.o)
Ignácz Albert(8.o)
Orsós Kornél(8.o)
Orsós Norbert(8.o)
Fekete Martin(7.o)
Sipos Gábor(7.o)
Czene Milán(7.o)
Vajda István (7.o)

Felkészítő tanár: Vörös Kristóf

A csapat

Vörös Kristóf 27 November 2018

      Bűnmegelőzési előadás


Bűnmegelőzési előadás

Iskolánkban hagyománya van annak, hogy minden diákunk - évente több alkalommal - bűnmegelőzési előadáson vesz részt. Novemberben Nézicsné Beke Brigitta r. főtörzsőrmester tartott foglakozást. Köszönjük Bertók Szabolcs iskolarendőrünknek is az évek óta tartó együttműködést.

Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes 27 November 2018

      Szavalóverseny
2018. november 21-én, a Kaposvári Egyetem szervezésében iskolánk 13 tanulójával szerepeltünk a hagyományos beás-nyelvű versmondó versenyen. Legjobb eredményt (arany minősítést) Orsós Dzsenifer Cintia 4. osztályos tanuló ért el.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes 24 Október 2018


Megemlékezés az 1956-os forradalomról


Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója tiszteletére 2018. október 19-én ünnepi műsort rendeztünk iskolánkban.

A megemlékezésen az iskola 4. osztályos tanulóiból álló színjátszó csoport szerepelt, felkészítő tanáruk Morácz Katalin.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk együtt ünnepelt, emlékezett.

1956.10.23-ról megemlékezés

Balogh Beáta, magyartanár


 19 Október 2018


Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy iskolánk volt igazgatója, Szatmári László elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Horváth Zsolt, intézményvezető


 26 Szeptember 2018


Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy iskolánk nyugdíjas pedagógusa, Szatmári Lászlóné elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Báránkó Piroska, intézményvezető-helyettes


Iharosberényi Körzeti Általános Iskola
8725, Iharosbereny, Hársfa utca 3., telefon és fax: +36-82/594041
e-mail: info[kukac] iharosbereny.sulinet.hu